Watch Congress (ITEAC 2021)

ITEAC

VI. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND ACCREDITATION CONGRESS

Watch Congress (ITEAC 2021)

  1. Gün, 4 Haziran 2021, Öğleden Önce
  Day 1, 4 June 2021, Before Midday

  Ayrıntılı Kongre Programı İçin: https://bit.ly/3fV7Ysk 
  For Detailed Congress Program: https://bit.ly/3fV7Ysk 

  Sunucu: Senanur ÇINAR
  Moderatör: Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL | EFAK Başkanı

  AÇILIŞ KONUŞMALARI - OPENING SPEECHES
  Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK | EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Mahmut SELVİ | Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ | EFDEK Başkanı
  Prof. Dr. Musa YILDIZ | Gazi Üniversitesi Rektörü

  ÇAĞRILI KONUŞMACILAR - KEYNOTE SPEAKERS
  Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ | MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Muzaffer ELMAS | Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN | Yükseköğretim Kurulu Üyesi
  Prof. Dr. Mustafa SAFRAN | MEB Bakan Yardımcısı

  1. Gün, 4 Haziran 2021, Öğleden Sonra
  Day 1, 4 June 2021, Afternoon

  ULUSLARARASI AKREDİTASYON KURULUŞLARININ PANDEMİ DENEYİMLERİ
  EXPERIENCE SHARING OF NATIONAL ACCREDITATION ORGANISATIONS

  Moderatör: Prof. Dr. Alipaşa AYAS | İhsan Doğramacı Vakfı Bilkent Üniversitesi Dekanı

  Dr. Timur KANAPYANOV | Kazakistan - IAAR Uluslararası İş birliği Müdür Yardımcısı
  "Ulusal ve Sınır ötesi Kalite Güvencesi: IAAR’ın On Yılı"

  Dr. Manasbek BABAKULOV | Kırgızistan - El Baasy Ajansının Müdürü
  "Pandemi Döneminde Yükseköğretim Akreditasyon Kurumu: El Baasy Örneği"

  Dr. Andrei CHİCİUC & Dr. Stela GUVİR | Eğitim ve Araştırma Ulusal Kalite Güvencesi Ajansı Başkanı & Halkla İlişkiler ve Uluslararası İş birliği Ofisi Başkanı - ANACEC
  "Pandemi döneminde dış değerlendirme sıradaki ne?"

  Dr. Biljana VOJVODİC & Dr. Duska RADMONAVIC | Sırp Cumhuriyeti Yükseköğrenim Ajansı
  "Yükseköğretim Kurumlarının Kalite Güvence Mekanizması Olarak Sıralanması"

  Dr. Naim GASHI | Kosova Akreditasyon Ajansı Müdürü - KAA
  "Kosova Cumhuriyetinde Pandemi Döneminde Dış Değerlendirme Zorlukları"

  Dr. Lala ABASOVA | Azerbaycan - Eğitimde Kalite Güvence Departmanı
  "Azerbaycan'da Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi İçin Pandeminin Katalize Ettiği Olumlu Etkiler ve Yarattığı Zorluklar"

  Dr. Lasha MARGISHVILI | LEPL Ulusal Eğitimde Kalite Geliştirme Merkezi

  2. Gün, 5 Haziran 2021, Öğleden Önce
  Day 2, 5 June 2021, Before Midday

  ULUSAL AKREDİTASYON KURULUŞLARININ PANDEMİ DENEYİMLERİ
  PANDEMIC EXPERIENCES OF NATIONAL ACCREDITATION BODIES

  Moderatör: Prof. Dr. Mahmut SELVİ | Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU | VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı
  "Pandemi Süreci 2021 Etkinlikleri"

  Prof. Dr. Meryem Seçkin ÖZDEN | ECZAKDER Yönetim Kurulu Başkanı
  "Covid-19 Salgını Gölgesinde Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon"

  Doç Dr. Dilek ÖZMEN | HEPDAK Genel Sekreteri
  "HEPDAK 2020‐2021 Yılı Program Değerlendirme ve Akreditasyon Deneyimleri"

  Prof. Dr. Muharrem TUNA | TURAK Yönetim Kurulu Başkanı
  "Turizm Eğitiminde Akreditasyon" (Öğleden Sonra oturumunun sonunda)

  2. Gün, 5 Haziran 2021, Öğleden Sonra
  Day 2, 5 June 2021, Afternoon

  ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ AKREDİTASYONUNDA KURUMSAL DENEYİMLER
  THE INSTITUTIONAL EXPERIENCES IN THE ACCREDITATION OF TEACHER EDUCATION

  Moderatör: Prof. Dr. Ayhan YILMAZ | Hacettepe Üniversitesi
  EPDAD Mevzuat Komisyonu Başkanı

  Prof. Dr. Jazlin EBENEZER | Wayne State Üniversitesi’nde Fen Bilimleri Eğitimi ve Müfredat Çalışmaları Profesörü
  "Öğretmen Kalite Güvencesi Gücünüzde: Bilim, Ruh ve Hikâye"

  Prof. Dr. Ufuk ŞİMŞEK | Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Çetin SEMERCİ | Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
  "Türkiye’nin Bir Devlet Üniversitesinde Bazı Programlarla İlgili Akreditasyon Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi"

  Prof. Dr. Sadegül AKBABA-ALTUN | Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Sedat UÇAR | Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
  "Turkey's Participation in the European Higher"

  Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

  ULUSAL AKREDİTASYON KURULUŞLARININ PANDEMİ DENEYİMLERİ
  Prof. Dr. Muharrem TUNA | TURAK Yönetim Kurulu Başkanı
  "Turizm Eğitiminde Akreditasyon"